Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

       
 Μια από τις σημαντικότερες διδακτικές επισκέψεις της φετινής σχολικής χρονιάς είναι αυτή που πραγματοποίησαν οι μαθητές της Β Λυκείου στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα με πρωτοβουλία της κυρίας Σταυρούλας Βαρδουνιώτου. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα τμήματα  Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων & Αναλύσεων, Εσωτερικών Λειτουργιών, Δακτυλοσκοπίας,  Εξερευνήσεων, Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων,  Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών, Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων, Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων και  Οπτικοακουστικού Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων. Είδαν από κοντά τα εργαστήρια και τους χώρους εργασίας του προσωπικού, συνομίλησαν με τους υπεύθυνους των τμημάτων και διατύπωσαν τις ερωτήσεις τους
         
 Η  Δ.Ε.Ε. διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό όπως: Γενετικούς Αναλυτές Αλληλουχιών D . N . A . Πλήρως Αυτοματοποιημένα (Ρομποτικά) Συστήματα Διαχείρισης Υγρών Υπολογιστικά συστήματα  για το Εθνικό Αρχείο Δεδομένων Γενετικών Τύπων, Λογισμικό σύστημα καταχώρησης – Αναζήτησης Γενετικών Τύπων , Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης Δακτυλικών – Παλαμικών Αποτυπωμάτων ,Σύστημα Παρακολούθησης Παραχάραξης, on line με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , Βάση Δεδομένων πλαστών και αυθεντικών εγγράφων, Στερεοσκόπιο, Φασματοφωτόμετρο, Αυτόματο Σύστημα Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων - Βολίδων, Σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Αγωγιμότητας ,Περιθλασίμετρο Ακτίνων – Χ.  Η Δ.Ε.Ε. μεταστεγάστηκε από το Σεπτέμβριο του 2010 σε νεόδμητο κτίριο πέντε ορόφων, περίπου 32.000 τ.μ.