Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Για την αξία και τα οφέλη της Ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν οι μαθητές του  σχολείου μας στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης  που διοργανώνει ο Δήμος Βέλου Βόχας
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ορθή χρήση των κάδων ανακύκλωσης και των σημείων συλλογής γυάλινων συσκευασιών και διανεμήθηκαν σε αυτούς ειδικές σακούλες ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, που ανάλαβε ο ίδιος να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τόνισε ότι: "Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων μας και η Ανακύκλωση αθροίζεται στις προσπάθειες μας για βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.. Το "μήνυμα της ανακύκλωσης" έχει σαν αποδέκτες όλους εμάς και η ευαισθητοποίησή μας σε θέματα Ανακύκλωσης έχει θετική επίδραση –βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα – στην καθημερινότητά μας".